Cách làm boong cho máy cắt Graphtec CE7000 cắt bế decal xi, bạc, phản quang

Cách làm boong cho máy cắt Graphtec CE7000 cắt bế decal xi, bạc, phản quang

Cách làm boong, tạo dấu nhận dạng cho máy cắt Graphtec CE7000 cắt bế decal xi, bạc, phản quang, 7 màu, decal cán bóng và các vật liệu