Cài đặt USB cho máy cắt chữ decal dùng cổng COM

Cài đặt USB cho máy cắt chữ decal dùng cổng COM

Hỏi: Máy cắt decal Trung Quốc chỉ có cổng COM, phải làm sao để điều khiển máy khi máy tính lại chỉ có cổng USB? Trả lời: Hiện