Trụ dao Graphtec - Blade holder

Trụ dao Graphtec – Blade holder

Trụ dao Graphtec - Blade holder được Thế Giới Máy Cắt Decal cung cấp dành cho khách hàng đang dùng máy cắt decal Graphtec các đời: Graphtec CE-3000,