Khắc phục lỗi phần mềm ArtCut máy cắt decal TQ

Khắc phục lỗi phần mềm ArtCut máy cắt decal TQ

Hỏi: Máy cắt decal Trung Quốc của tôi dùng phần mềm ArtCut. Nó phát sinh một số lỗi khi sử dụng. Xin cho biết các lỗi thường gặp