Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki

Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki

Máy cắt decal Mimaki - Để giữ vật liệu (decal), Ngoài tính năng độc đáo là hệ thống quạt hút chân không giữ cho decal khỏi phù lên