Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland

Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland

Sau một thời gian dài sử dụng máy cắt decal Roland cũng như các máy cắt decal khác, các bánh tỳ đè decal của máy cắt decal bị
Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki

Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki

Máy cắt decal Mimaki - Để giữ vật liệu (decal), Ngoài tính năng độc đáo là hệ thống quạt hút chân không giữ cho decal khỏi phù lên