Kỹ thuật in PP cán format

Kỹ thuật in PP cán format

Hiện nay, in PP cán format trở thành một phần trong ngành in ấn và trang trí vì có nhiều ưu thế về tính năng sử dụng như: