Lưu ý khi in tem vỡ

Lưu ý khi in tem vỡ

Tem vỡ là một trong những loại có giá trị được sử dụng phổ biến rộng rãi trong đời sống. Tem vỡ thường được dùng làm tem niêm